РОБОТ МАНИПУЛАТОР

РОБОТ МАНИПУЛАТОР

от БГ РОБОТС

РОБОТ МАНИПУЛАТОР

При автоматизацията на машини за товарене/разтоварване често има нужда от позициониране и сортиране на група детайли, всеки от които трябва да бъде обработен индивидуално.

Автоматизирането на зареждането и разтоварването на детайлите може да се извърши на широк спектър от производствени машини. По-специално CNC машинни центрове, ковашки преси, преси за огъване, както и на машини за тестване и проверка. При обработка на детайли, използвайки индустриален робот, имаме възможност за директна работа с много по-големи маси или размери на детайлите.

Освен това получаваме много по-висока динамика на движение, отколкото при работа на човек с балансьор или спомагателен подемник. Зареждането и разтоварването на части от машини, автоматизацията за CNC машинни работни клетки и преориентирането на частите по време на обработката са основните предимства, идващи от робота.

Ефективността на работната клетка за обработка с CPU, с подаването на детайли от индустриален робот, ви позволява да ускорите целия процес до 50%, особено когато използвате подходящо оборудване или допълнителен софтуер на устройството за обработка.

Image
Image

При роботизирано товарене и разтоварване на машини се използват много видове работни глави. При избора на типа глава трябва да се вземат предвид: динамиката на процеса, характеристиките на детайла, ограниченията и изискванията на обработващото устройство.

Сред най-често използваните глави са следните:

  • механични глави с два или три пръста,

  • механични глави със специален грайфер,

  • вакуумни пневматични глави,

  • импулсно контролирани магнитни глави,

  • електромагнитни глави с регулируема сила на задържане,

  • товарни системи за обработка на палети с приспособления и детайли,

  • системи за едрогабаритни детайли,

  • изградени от комплект захващащи устройства,

  • поставени върху носещи конструкции.

В зависимост от сложността на процеса, вида и възрастта на машината, която трябва да се автоматизира, има различни налични възможности за обмен на сигнали с индустриален робот. Основният начин за обмен на сигнали между машини е двоичният интерфейс.
Индивидуалните 24VDC физически сигнали се обменят с помощта на набор от релета или оптични изолатори, монтирани в двете машини. Това решение се прилага в прости процеси, където има по-малко информация и скоростта на обмен на сигнали е ниска.

Такава комуникация може да се използва напр. при зареждане за затягане на шпиндела на CNC машината или разтоварване на машината за леене под налягане. В процеси, при които броят на обменените сигнали надвишава дузина основни сигнали или е необходимо роботът да следва движението на инструмента, напр. синхронизация, се използват индустриални мрежови комуникационни интерфейси. Тези интерфейси могат да бъдат базирани на стандартни мрежи или специални комуникационни устройства на производителя на машината. Такава комуникация ще позволи синхронна работа на робота, напр. с преса за огъване или измервателна машина, по време на непрекъснатото движение на робота след инструмента.

Ако искате да научите още за нашите предложения за роботи манипулатори, свържете се с нас и ние ще Ви дадем повече информация.

© 2024 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.