ЗАВАРЪЧНИ РОБОТИ

ЗАВАРЪЧНИ РОБОТИ

от БГ РОБОТС

ЗАВАРЪЧНИ РОБОТИ


Роботизираното заваряване е едно от най-разпространените приложения на роботизацията в индустриалния сектор, като през последните няколко десетилетия се развива основно в автомобилния сектор.

БГ РОБОТС предлага решения за заваряване с MIG/MAG, TIG, CMT, лазерна и плазмена технология.

Партньори сме на лидера в заваръчната техника и технологии Fronius /Австрия/
Разполагаме със собствена демонстрационен робот KUKA KR8 R1640 ARC HW, оборудван с Fronius CMT 500A, който позволява проби на всички видове заваръчни процеси.

Програмиране и обучение на роботизирана заваръчна система

Роботизацията на заваръчните процеси се изпълнява чрез подходящо подбран промишлен робот и висококачествена заваръчна техника. Заваръчното оборудване за роботизация се състои от няколко основни елемента - заваръчен източник, роботизирано телоподаващо устройство, бренер, почистваща и режеща телта станция, ротационен или линеен позиционер, специфичен софтуер и т.н.

 • Източникът на захранване се избира с подходящ комуникационен интерфейс към робота, който позволява непрекъснат обмен на данни с между двата контролера - при съвременните машини над 200 пъти по-бързо от старите модели, което дава възможност за използване на пълния потенциал на системата.

 • Подходящо избраната заваръчна горелка (бренер), благодарение на избраната геометрия, достига позиции за заваряване дори на труднодостъпни места.

 • Телоподаващото устройство осигурява стабилно подаване на материала към заваръчната вана - подаването с 4 ролки е стандарт.

 • Станцията за почистване на горелката с модул за рязане на тел, осигурява състоянието на дюзата и контактния връх, осигурявайки стабилен газов екран и повторяем TCP за края на телта, оттам повишава и качеството на заваряване.

 • Заваръчните позиционери оптимизират времето за заваряване и пространството на заваръчната клетка, позволявайки производството да протича по-ефективно и с ниски разходи чрез намаляване на площта, увеличаване на скоростта и качеството на заваряване.
  Заваръчните позиционери не само помагат при заваряване на по-сложни детайли, но също така имат огромен ефект върху качеството на крайния продукт.

Image
Image

 Стандартните роботизирани заваръчни клетки се състоят от:

 • един или два заваръчни робота на постаменти или монтирани на линейни позиционери.

 • специален комплект заваръчни приспособления (джигове)

 • един или два позиционера за заваряване - едноосни, с две оси - за работа под наклон, триосни H-тип или подобни с възмжност на смяна на детайлите от оператор, докато роботът заварява.

 • роботизиран заваръчен източник - за избрания метод MIG/MAG, TIG или друг.

 • автоматична станция за почистване на заваръчна горелка с устройство за рязане на тел и устройство за спрей.

 • роботизирано телоподаващо устройство, работещо с макара или варел

 • предпазна ограда със спомагателни устройства за безопасност (предпазни завеси, скенери за безопасност, бутони за аварийно спиране и др.)

 • вентилационна система с аспирация и филтър за отвеждане на дим и изпарения

 • контролен панел, свързан към главната система за управление за задаване на текущата програма от оператора.

 • MIG/MAG заваряване

 • Заваряване с висока производителност

 • TIG заваряване

 • Плазмено заваряване

 • Студен метален трансфер CMT

 • Точково заваряване

Ако искате да научите още за нашите предложения за заваръчни роботи, свържете се с нас и ние ще Ви дадем повече информация.

© 2024 BG Robots | Vitto Ltd. All Rights Reserved.